Animoottori

(Toiminimi)

hannu@animoottori.net
www.animoottori.net
+358 (0) 50 587 4778

Annikintie 6 B 32
70500 KUOPIO
FINLAND

Y-1967653-7

Yrityksestä

Animoottori on kesällä 2005 perustettu 3D-visualisointi ja animaatioyritys, joka tuottaa yrityksille kuva- ja animaatiomateriaalia. Pääasiallisia asiakkaita ovat teknologia- ja AV-tuotantoyritykset sekä arkkitehti- ja mainostoimistot. Palvelut on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tehostaa markkinointiaan ja lisätä myyntiään tietokonegrafiikan avulla.

Yrittäjästä

Hannu Autti valmistui muotoilijaksi Kuopion Muotoiluakatemiasta jouluna 2001. Opintojen jälkeen alun perin suunnaksi valittu korumuotoilu vaihtui kuitenkin omemmalta tuntuvaan 3D-visualisointiin. Toteutettu suunnanmuutos on sittemmin saanut vahvistusta, kun Autti valmistui taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmasta maaliskuussa 2016. Pro gradu -työssään "Animaatio tiedonlähteenä – infografiikan kognitiivissemanttista tarkastelua" Autti syvensi ymmärrystään animaatiosta tiedon välittämisen keinona.

Tutustu Auttin Pro gradu -työhön tarkemmin