Informaatiografiikka

Informaatiografiikalla tarkoitetaan kuvia ja animaatiota, joiden tarkoitus on tehdä välitettävästä tiedosta mahdollisimman ymmärrettävää.

VIP-Juicemaker Oy

Animaatiossa kuvataan, kuinka VIP-Juicemaker Oy on laajentanut toimitilojaan eri vuosina.

Peuratalot Oy

Ensimmäinen kuva on esitys hirsitalon rakenteesta kerroksittain. Rakenne- tai poikkileikkauskuva on hyvä tapa tuoda esiin kohteen ominaisuuksia, jotka sijaitsevat sen pinnan alla. Jälkimmäisen kuvan toteutin, jotta Peuratalot Oy sai sivuilleen mallit käyttämistään erikokoisista hirsistä.

Puhdastila

Osana Videopalvelu Merja Palmin toteuttamaa videota käytetty visualisointikuva, jossa tila on jaettu korostuksin asiakkaan kannalta merkittäviin osiin.

Salli Systems

Salli Systems:lle toteutin kolmen animaation sarja, jossa kuvataan genitaalialueen verenkiertoa istuttaessa erilaisilla istuimilla. Tässä keskiraollisen mallin visualisointi.

Katso animaatio jaetun satulatuolin vaikutuksesta genitaalialueen verenkiertoon

Klikkaa kuvia nähdäksesi visualisoinnit isompina!